Ценови пакети

СТАНДАРТ
35 лв./м2

  Заснемане на обекта
  Точно замерване на всяко помещение. Размери на стени, височини на
  помещенията, местоположение на ЕЛ. и ВиК инсталации


  2D Функционално разпределение.
  Вариантни решения за функционално и композиционно разположение на
  елементите от интериора. Преработка на съществуващи стени, ако се налага.
  Създаване на допълнителни прегради.


  Компютърна графика и 3D визуализация
  Този етап от проектирането включва:
  3D моделиране на всяко помещение с много високо качество.
  Визуализиране на изгледите и дообработка на изображенията.
  Текстуриране и оцветяване на обекта с близки до реалните цветове и
  материали.
  Ще бъдат предоставени минимум 4 изгледа за всяко помещение над 5


  Срок за изпълнение: 45 дни

СТАНДАРТ +
45 лв./м2

  Заснемане на обекта
  Точно замерване на всяко помещение. Размери на стени, височини на
  помещенията, местоположение на ЕЛ. и ВиК инсталации.


  2D Функционално разпределение.
  Вариантни решения за функционално и композиционно разположение на
  елементите от интериора. Преработка на съществуващи стени, ако се налага.
  Създаване на допълнителни прегради.


  Компютърна графика и 3D визуализация
  Този етап от проектирането включва:
  3D моделиране на всяко помещение с много високо качество.
  Визуализиране на изгледите и дообработка на изображенията.
  Текстуриране и оцветяване на обекта с близки до реалните цветове и
  материали.
  Ще бъдат предоставени минимум 4 изгледа за всяко помещение над 5
  м2.


  Работни чертежи
  Точни местоположения на ключове и контакти, осветителни тела, ВиК,
  тавани, подови настилки, стенни покрития, декоративни елементи,
  мебели (без вътрешни разпределения и др.).

   

  Срок за изпълнение: 45 дни

ПРЕМИУМ
55 лв./м2

  Заснемане на обекта
  Точно замерване на всяко помещение. Размери на стени, височини на
  помещенията, местоположение на ЕЛ. и ВиК инсталации.


  2D Функционално разпределение.
  Вариантни решения за функционално и композиционно разположение на
  елементите от интериора. Преработка на съществуващи стени, ако се налага.
  Създаване на допълнителни прегради.


  Компютърна графика и 3D визуализация
  Този етап от проектирането включва:
  3D моделиране на всяко помещение с много високо качество.
  Визуализиране на изгледите и дообработка на изображенията.
  Текстуриране и оцветяване на обекта с близки до реалните цветове и
  материали.
  Ще бъдат предоставени минимум 4 изгледа за всяко помещение над 5
  м2.


  Работни чертежи
  Точни местоположения на ключове и контакти, осветителни тела, ВиК,
  тавани, подови настилки, стенни покрития, декоративни елементи,
  мебели (без вътрешни разпределения и др.).

  Ценови оферти за цялостна реализация на проекта.
  Строително монтажни дейности, плочки за баня, подови настилки,
  санитария, осветителни тела, корпусна и мека мебел, пердета, завеси,
  щори, текстил, декоративни цокли и первази, климатици и други.
  Включва и разпределение на разполагаемия бюджет и лична
  консултация с представяне на мостри на подходящите елементи и
  материали.


  Авторски надзор
  Гарантира точно спазване на одобрения проект като включва пряко
  участие на нашия екип в изпълнението, независимо дали
  изпълнителите са част от нашите партньори, или клиентът е направил
  друг избор за реализацията.

  Срок за изпълнение: 45 дни